Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

greyheart
13:53
greyheart
13:53
greyheart
13:53
2210 0aac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-expectations no-expectations
greyheart
13:52
1264 b04b

July 06 2019

greyheart
17:59
5574 6725 500

July 27 2017

greyheart
19:07
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
greyheart
19:06
greyheart
19:06

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajulios julios

May 26 2017

22:12
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viamy-whole-self my-whole-self
greyheart
22:10
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
22:06
7670 3477
Reposted fromtwice twice viano-expectations no-expectations

June 29 2015

greyheart
20:00
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viavanitaas vanitaas
greyheart
20:00
0316 b4f2 500
Reposted fromnathloves nathloves viavanitaas vanitaas
greyheart
19:57
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viavanitaas vanitaas
greyheart
19:57
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viavanitaas vanitaas
greyheart
19:57
2165 7f44
Reposted frommixtura mixtura viavanitaas vanitaas

June 12 2015

greyheart
07:53
3409 93ae
07:44
5869 d48c 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaFiodor11 Fiodor11

May 10 2015

16:14

May 04 2015

09:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl